Ekonomiska krisens påverkan på samt justering av kunskapssamhället i Norden och Spanien.

Finlandsinstitutet i Madrid har glädjen att presentera verket Crisis Económica e implantación de la Sociedad de la Información. Países Nórdicos & España (övers. ”Den ekonomiska krisen och justeringen av kunskapssamhället. Norden och Spanien”). Presentationen äger rum måndagen den 29 maj, 2017 kl. 19:30 -20:30 i Finlandsinstitutets galleri på Calle de Caracas 23.

På basis av forskning och analyser behandlar verket den ekonomiska krisens påverkan på kunskapssamhället i två geopolitiska områden: de nordiska staterna och Spanien.

Den nordiska modellen ställs som en modell i motsattsförhållande till Spanien, genom vilket man kan hitta lösningar till de utmaningar som Spanien ställs inför. Analysen kartlägger till vilken grad och hur krisen har påverkat medias bredd och ny teknologi inom t.ex. kulturbranschen och nya skolsystem.

I samarbete med Bodegas Marín.

PRESENTATION: Crisis Económica e implantación de la Sociedad de la Información. Países Nórdicos & España
Måndag 29. maj
kl. 19:30 – 20:30
Finlandsinstitutet i Madrid
c/ Caracas, 23, bajo
28010 Madrid
GRATIS INTRÄDE