Ibero-amerikanska staternas delegation besöker Finland

Foto: Elina Sirparanta

Finlandsinstitutet i Madrid och samarbetsorganet för de Ibero-amerikanska staterna (OEI) kommer tillsammans att organiserade en resa till Helsingfors mellan den 24 september och 28 april 2016. Syftet med resan är bl.a. att bekanta sig med det finländska utbildningsväsendet, lärarutbildningen och hur man förebygger skolavhopp.

I resan deltar representanter för Brasil, Columbia och México undervisnings- och kulturministerium tillsammans med representanter från OEI och Finlandsinstitutet. Deltagarna får bekanta sig med arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt riksdagen. De kommer även att träffa undervisningsminister huvudsekreterare Anita Lehikoinen samt professor Jari Lavonen, chef för fakulteten för lärarutbildningen vid Helsingfors universitet.

Delegation får också testa finländsk skolmat samt besöka skolor runt om Helsingfors och Esbo.