Netta Varga representerar Finland i Colombia

NYHETER

Netta Varga, ombud för Finlandsinstitutet i Madrid, har valts till att representera Finland i EU-delegationen för boken ”Aquí y allá. Yo soy Colombia”.

Boken publicerades på Bogotás bokmässa den 28.4.2017 och berättar om 28 invandrares liv i Colombia, och innehåller samtidigt en sammanfattning på varje EU-land.

Boken informerar läsaren om diversiteten, kulturen och livsvanorna i Colombia, men lyfter samtidigt fram samhälleliga fel, som många aktivt arbetar med för förbättring.