Möteskallelse efter unga forskare inom nordistik

Fundación Alternativas tillsammans med de nordiska ambassaderna och Finlandsinstitutet i Madrid, lanserar ett stipendium för unga spanska och europeiska forskare vars forskning bygger på en jämförande vetenskapliga studie. Både enskilda forskare och grupper kan besökas stipendiet.

Vid vällningsprocessen av stipendiemottagarna ligger vikten på studier som handlar om Skandinavien. Särskilt de forskningsprojekt som fokuserar på ungdomsarbetslösheten i de kreativa branscherna är välkomna.

De utvalda forskningsprojekten får ett stipendium på 1000 euro och en 15-dagars fältforsknings resa till de nordliga länderna. Applikationer och vidare frågor skall skickas senast den 20 juni 2016 till adressen estudiosdeprogreso@falternativas.org.  För mera info besök.

Meny