Dipoli-projektet vid Otnäs campus

Moises Royo Best SchoolMoisés Royo, arkitekt från Madrid och expert på finländsk arkitektur, föreläser den 27 januari kl. 19 vid Museo Oteiza i Navarra.  Föreläsning avslutar även utställningen “The Best School in the World. Arquitectura para la educación en Finlandia” om finländsk skolarkitektur och dess betydelse i utbildningen. Finlandsinstitutet har stött projektet och utställningen kan ses fram till den 8 februari.

Royos föreläsningen är gratis och har titeln ”Operar entre filos. El proyecto de Dipoli en el campus de Otaniemi” (Att verka mellan kanterna. Dipoli-projektet vid Otnäs campus). Föreläsningen fokuserar på Dipoli-byggnaden som är ritat 1966 av arkitekterna Raili och Reima Pietilä och utgör en del av Aaltouniversitet.

Mer information: COAVN