Kurs i nordisk litteratur

NYHETER

Nordisk litteratur är titeln till en kort kurs som kommer att hållas i december, som introducerar de litterära skillnader och kännetecken i de fem nordiska länderna. Kursen består av fyra sessioner och arrangeras av Diego Moreno, Nórdicas redaktör. Sessioner är lärda av översättare, vilket möjliggör läsandet av författarnas verk.

Sessionen om Finland kommer att hållas den 16 december från 19.30 till 21.20.

Mer information på link.

Meny