Jali Wahlsten blir kulturproducent i Argentina

Jali WahlstenIberisk-amerikanska stiftelsens styrelse har utnämnt Jali Wahlsten till kulturproducent vid kontoret i Argentina. Han började sitt arbete i Buenos Aires den 1 april 2015.

Wahlsten har en filosofie magisterexamen i estetik från Helsingfors universitet och har mångsidig arbetserfarenhet från konst- och affärsvärlden.  Wahlsten har arbetat i Finland och Storbritannien. Till hans arbetsuppgifter i Argentina hör bl.a. att starta upp Institutets verksamhet i Buenos Aires och fungera som Finlandsinstitutets ombudsman.