Finland 100 år

etusivu nettilehtiUnder 2017 genomför Finlandsinstitutet i Madrid ett kontinuerligt program inom konst och vetenskap i Spanien, Portugal, Latin Amerika och Finland. Kreativitet och utbildning som övergripande teman återspeglar det interkulturella programmet Finlands självständighet och identitet i en föränderlig tid.

100 år självständighet och demokrati: Det kreativa Finland firar på Iberiska halvön och Latin Amerika.

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#114380″]Fin[/dropcap]Syftet:
Som en del av Finland 100 år firande genomför Finlandsinstitutet i Madrid, i samband med sitt breda partnernätverk, ett kontinuerligt program inom konst och vetenskap i Spanien, Portugal, Latin Amerika och Finland. Syftet med programmet är att:

– Berätta om Finlands självständighets historia med tonvikt på Finlands erfarenhet som ett land med frihet, jämlikhet, utbildning och social fred
– Skapa nätverk mellan unga konstnärer och aktörer i den samhällsvetenskapliga och ekonomiska branschen och öppna dörrar till kontinuerligt samarbete.
– Skapa nätverk mellan forskare av Europas mest nordiska och sydligaste ursprungsbefolkningarna, Samer och Guanche på Kanarie öarna.
– Möjliggöra att stor antal utlandsfinländare kan delta Finland 100 års firande utomlands
– Lyfta fram historiska minnen av utlandsfinländare, hur det föddes och har utvecklats i programmets målländerna.
– Baserat på självständighet, ta fram Finlands roll som byggare av fred i Europa
– Förstärka Finland-bilden på ett brett område
– Understryka Finlands modern och innovativ profil
– Betona meddelandet 100 års självständighet, 100 års demokrati

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#114380″]land[/dropcap]Bakgrund:
Institutet medverkar i Team Finland- nätverk i Spanien, Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Columbia, México, Peru och Uruguay. Programmet planeras och förverkligas tillsammans med samarbetspartnerna, vilket är jubileumsårets tema.
Aktörerna och deltagarna är målländernas städer, konst- och kulturcenter runt det breda området, Finlandsinstitutets samarbetsuniversitet Complutense i Madrid och statsuniversitet i Chile samt universitet i Las Palmas och Helsingfors universitet.

[dropcap type=”circle” color=”#ffffff” background=”#114380″]100[/dropcap]Åtgärder:
Del 1: Film och videokonst
Ett filpaket som beskriver Finlands historia
– Peter von Bagh: Helsinki, Forever, Peter Lidholm Där vi en gång gått, grundat till Kjell Westös roman och Aki Kaurismäki, Calmari Union
– Helhet av experimentell videokonst och finländska kortfilmer som presenteras runt Latin Amerika. Helheten förverkligas i samband med Av-Arkki
– Fotoutställning av Helsingfors historia under självständigheten.

Del 2: Forskningsseminariet i Finland och på Kanarie öarna
Forskningsseminariet krig det mest nordiska och mest sydligaste ursprungsbefolkningar, Sami och Guanche. Förutom seminariet organiseras det en gemensam utställning och av Sami- och Guanche-konstverk på Kanarie öarna. Med seminariet och antal andra evenemangen vill man sprida information och synlighet om de två ursprungsbefolkningsgrupperna.

Del 3: Konst workshops till ungdomar, kuratorn- och lärarutbyte från Finland till de målländerna och tvärtom. Kontinuerliga samarbetsprogram med finska konstnärer och aktörer från målländerna. Konst workshops består bland annat av Visual konst, videokonst, teatern, musik, dans och cirkus och i varje land organiseras det 1-3 verkstad.

Del 4: Publikation av seriebok som berättar om Finlands självständighet under de 100 år. Serieboken förverkligas i samband med finska studerande och artister från Latin Amerika och Spanien. Boken skrivs och publiceras på finska, svenska, spanska och portugisiska.

Meny