En guide till nordisk litteratur

Literatura nórdica FLICFinlandsinstitutet har tillsammans med Norges, Sveriges, Finlands och Danmarks ambassader gett ut en katalog om nordisk barn- och ungdomslitteratur. I broschyren presenteras ett urval av böcker från varje land. Speciellt för katalogen är att just sådan litteratur som ännu inte översatts till spanska presenteras.

Broschyren innehåller även kontaktuppgifter till olika nordiska kulturorganisationer.

Kom till Institutet för att hämta ett eget ex eller ladda ner broschyren här.