De nordiska länderna är hedersgäster vid Chiles bokmässa 2015

Feria del libro 2010_9Danmark, Finland, Norge och Sverige är hedersgäster när Chiles internationella bokmässa ordnas i Santiago 2015.

Ländernas fyra ambassader och Finlandsinstitutet strävar till att hämta representativ och varierad litteratur i olika genrer till bokmässan.

Den nordiska paviljongen vid bokmässan är designad av studeranden vid fakulteten för arkitektur och design vid Universidad de Chile.