Tutustu Latinalaiseen Amerikkaan

Uutuudet

”Latinalainen Amerikka on muutakin kuin konflikteja ja korruptiota, mutta myös enemmän kuin salsa ja samba”, toteavat huhtikuussa julkaistavan tutkimusteoksen Latinalainen Amerikka – Ihmiset, kulttuuri ja yhteiskunta toimittaneet Harri Kettunen ja Elina Vuola. Teos tarjoaa kattavan kurkistuksen alueen historiaan, kieleen, kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja toimii perusteoksena niin opiskelijoille ja tutkijoille kuin muillekin Latinalaisesta Amerikasta kiinnostuneille, esimerkiksi kehitysyhteistyön tai yritysmaailman ammattilaisille. Teos kokoaa yhteen 21 suomalaista Latinalaiseen Amerikkaan perehtynyttä tutkijaa, jotka tarkastelevat aluetta artikkeleissaan kukin omalta erikoisalaltaan käsin.

”Millaista on tämän valtavan, koko ajan maailmanlaajuista merkitystään kasvattavan alueen tietämys Suomessa ylipäätään?”, Kettunen ja Vuola kysyvät. Kyseessä on valtavan suuri alue, joka vastaa pituudeltaan suunnilleen Suomen ja Kapkaupungin välistä aluetta. Maita Latinalaisessa Amerikassa on teoksen mukaan määrittelytavasta riippuen 19–23, asukkaita noin 550 miljoonaa ja kieliä jopa 500. Latinalaisessa Amerikassa toimii tänä päivänä lukuisia suomalaisia yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä, ja espanjan kielen opiskelu kasvattaa Suomessa suosiotaan. Latinalainen Amerikka ei kuitenkaan näy useasti kotimaisessa mediassa, teoksen toimittajat huomauttavat. Päivitetylle tietoteokselle ja tuoreille näkökulmille on Suomessa tarve.

Latinalainen Amerikka on tosiaan muutakin kuin salsaa ja sambaa – teoksen kahdeksassatoista artikkelissa perehdytään esimerkiksi kehitysyhteistyöhön, amazonialaiseen identiteettiin, uskontoon, uuteen latinalaisamerikkalaiseen elokuvaan ja kuvataiteeseen. Lukunsa saavat myös Suomessa vähemmän esillä olleet aiheet, kuten alueen kielet, median haasteet ja afrikkalainen perintö. Historiallista näkökulmaa tarjoavat esimerkiksi Harri Kettusen artikkeli mayakulttuurista sekä Martti Pärssisen ja Antti Korpisaaren luku Keski-Andien alkuperäiskansoista. Yhteiskunnallisiin kysymyksiin perehtyvät esimerkiksi luonnonvarapolitiikkaa tutkiva Markus Kröger sekä sukupuolta ja naisten yhteiskunnallista osallistumista tutkivat Elina Vuola ja Sarri Vuorisalo-Tiitinen. Myös Suomen Madridin-instituutin johtaja Auli Leskinen osallistui teoksen luomiseen kahdella artikkelillaan Latinalaisen Amerikan kirjallisuudesta ja median haasteista.

Suomen Madridin-instituutti on mukana tukemassa teoksen julkaisua.

Tervetuloa tutustumaan teokseen Suomen Madridin-instituutin kirjastoon!

Harri Kettunen ja Elina Vuola
Osuuskunta Vastapaino, 2014