Suomalainen koulutusosaaminen on maailman huippua.  Suomi on tunnettu korkeasta koulutustasostaan, kuten taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n PISA- tutkimukset todistavat joka kolmas vuosi. Suomalaisen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ovat koulutusmahdollisuuksien tasavertaisuus, hallinnon joustavuus ja ennen kaikkea opettajien laadukas koulutus. Vuoden 1972 koulutuslaki takaa julkisen koulutuksen maksuttomuuden ja tasa-arvoisuuden minkä vuoksi yksityisiä oppilaitoksia ei juuri ole olemassa.

Koulutus on yksi suomalaisen yhteiskunnan peruspilareista minkä vuoksi Suomen Madridin instituutti omistaa tärkeän osan toiminnastaan suomalaisen koulutusjärjestelmän levittämiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Näin ollen instituutti on vuodesta 2011 lähtien järjestänyt tapahtumia, joiden tarkoitus on parantaa koulutusalan yhteistyötä Suomen ja lusohispaanisten maiden välillä. Hyväksi havaittuja suomalaisia toimintamalleja otetaan käyttöön muiden maiden koulutusjärjestelmissä sekä uusia iberoamerikkalaiten ja espanjalaisten opetusjärjestelmän päämääriä vastaavia yhteistyötahoja etsitään opettajien kouluohjelmille.

Yksi esimerkki toiminnastamme on Iberoamerikkalaisten maiden järjestön merkittävien edustajien matka Suomeen syksyllä 2014 tutustumaan miten Suomi torjuu toisen asteen opintojen keskeyttämistä.

[gdl_gallery title=”educacion-koulutus” width=”215″ height=”140″ ]
Sinun täytyy kirjautua sisään kommentoidaksesi.
Valikko