Den finländska utbildningskompetensen är i världsklass. Finland är känt för sin höga utbildningsnivå, vilket OECD:s PISA-prov visar vart tredje år. Kännetecknade för det finländska utbildningssystemet är lika utbildningsmöjligheter för alla, flexibel förvaltning och en högklassig lärarutbildning. Skollagen från 1972 säkerställer att all offentlig utbildning är kostnadsfri och jämställd och privata utbildningsinstitutioner är få.

Utbildning är en av grundpelarna i det finländska samhället därför ser Finlandsinstitut i Madrid det som en viktig dela av sin verksamhet att sprida kännedomen om Finlands utbildningssystem. Sedan 2011 har Finlandsinstitutet organiserat evenemang och projekt för att öka utbildningssamarbetet mellan Finland och den spansktalande världen. Genom projekten ser man på vad man kan lära sig av det finländska systemet och hur man kan öka samarbetet mellan lärare.

Ett exempel på institutets verksamhet är att hösten 2014 besökte en utbildningsdelegation från organisationen för de iberisk-amerikanska länderna Finland. De fick då bekanta sig med hur Finland arbetar för att motverka att elever inte slutför andra stadiets utbildning.