Libro sobre refranes de Laponia

Vihellät kuin Stállu ja muita saamelaisia sananlaskuja

Harald Gaskin toimittama ja Ángel Díaz de Radan espanjaksi kääntämä teos Mejor en marcha que quieto on hauska tapa tutustua saamelaiseen kulttuuriin, joka on erityisesti viime vuosina herättänyt kasvavaa kiinnostusta myös espanjankielisessä yleisössä. Kirja esittelee yksi kerrallaan saamelaisia sananlaskuja ja sanontoja, jotka kertovat mielenkiintoisella ja elävällä tavalla saamelaisista tavoista, elämänkatsomuksesta ja kansan historiasta.

Sananlaskut ovat kirjassa alkuperäiskielellä, minkä lisäksi ne on käännetty espanjaksi ja useimmista on myös lyhyt, sanonnan taustaa ja kulttuurista merkitystä avaava selitys. Teos on aiemmin ilmestynyt myös norjaksi ja englanniksi, ja kunkin uuden käännöksen yhteydessä sanonnat ja niiden selitykset on mukautettu paikalliseen kontekstiin. Teoksen espanjaksi kääntänyt Díaz de Rada vertaakin moneen otteeseen saamenkielisiä sananlaskuja espanjankielisiin, mikä antaa havainnollistavan näkökulman kulttuurien eroavaisuuksiin, mutta myös yhtymäkohtiin. Myös suomalainen lukija löytää joukosta monia tuttuja sanontoja.

Kulttuurien erilaisuudesta huolimatta espanjan ja saamen kielistä löytyy siis yllättävän monia sananlaskuja, joilla on samankaltainen merkitys. Yksi tällainen on Ii oahppa deatte, joka tarkoittaa kirjaimellisesti, että tieto ei koskaan paina. Espanjan kielessä vastaava sanonta on El saber no ocupa lugar eli tieto ei vie tilaa. Tämä yhtäläisyys osoittaa, että molemmissa kulttuureissa tieto ja oppineisuus on perinteisesti ollut hyvin arvostettua.

Toiset sananlaskut taas ovat hyvin kulttuurisidonnaisia. Esimerkiksi Don njurggohalat dego stállu eli Vihellät kuin Stállu ei ensisilmäyksellä kerro espanjalaiselle tai suomalaiselle lukijalle yhtään mitään. Selitetekstistä kuitenkin selviää, että Stállu oli saamelaisperinteessä valtava ja vaarallinen olento, joka eli metsissä ja hotki saamelaisia kitaansa. Stállulla oli tapana viheltää, minkä vuoksi saamelaiset välttävät viheltämistä vielä nykäänkin. On mahdollista, että Stállun hahmo on saanut alkunsa ulkopuolisten Saamenmaalle tekemistä väkivaltaisista hyökkäyksistä.

Kirja on formaatiltaan helppolukuinen ja se sopii sekä kevyeen selailuun että sukellukseen syvemmälle saamelaiseen kulttuuriin. Teos on saatavilla Instituutin kirjastosta espanjankielisenä käännöksenä. Kirjastossa on myös muita saamelaiseen kulttuuriin liittyviä teoksia aiheesta kiinnostuneille.