Teos Pohjoismaiden taistelusta espanjalaisin silmin

Haluaisimme suositella kaikille historiasta ja toisesta maailmansodasta kiinnostuneille historiallista aarretta, jonka Suomen radio YLE:n Espanjan-lähettiläs Jyrki Palo on lahjoittanut Suomen Madridin-instituutin kirjastolle. La batalla nórdica – Finlandia Noruega (”Pohjoismaiden taistelu – Suomi Norja”) on kolmas osa toisesta maailmansodasta kertovaa sarjaa, ja joka on julkaistu jo vuonna 1947. Sarjaan kuuluu 12 osaa, joista jokainen kertoo eri alueista tai taisteluista.

La batalla nórdica – Finlandia Noruega on jaettu kahteen osaan: La campaña de Finlandia (“Suomen sotaretki”) ja La campaña de Noruega (“Norjan sotaretki”). Ensimmäinen osa kertoo yksityiskohtaisesti Suomesta, niin maantieteestä ja historiasta kuin sodankäynnistä ja rauhastakin. Toinen osa puolestaan kertoo Norjan ja Tanskan alueesta, Skandinavian asevoimista, Saksan hyökkäyksestä, liittoutuneiden reaktiosta, sekä Keski- ja Etelä-Norjan valloituksesta ja rauhan palauttamisesta.

Tämä todella mielenkiintoinen teos on kirjoitettu juuri sodan jälkeen. Mielenkiintoisuutta lisää myös se, ettei teoksen kirjoittaja Eduardo de Fuentes Cervera ole suomalainen vaan ulkomaalainen. De Fuentes Cervera esimerkiksi sanoo suomalaisen sotilaan olevan “tarmokas, raskasta työtä hyvin kestävä, kurinalainen, harjaantunut urheiluun ja ennen kaikkea isänmaanystävä”. Mitä Suomen rajoihin tulee, de Fuentes Cervera korostaa, että “Suomen historiassa, niin kuin nykypäivänä ja luultavasti tulevaisuudessakin, levähdystauot ovat taistelua. Sen itsenäisyys, joka 1100- ja 1300-luvuilla menetettiin ruotsalaisille ja 1700-luvulla venäläisille, on vain urhoollisuuden jatkuvan ylitsevuotavan antaumuksen ansiota”. On kiinnostavaa nähdä, millaisena hän ajatteli, juuri sodan jälkeisenä vuosikymmenenä, Suomen tulevaisuuden.

Käytä kesäpäivät hyväksesi ja hae kirjastosta historiallista lukemista!