Suomi tutuksi

Uutuudet

Huhtikuussa kirjastomme valikoima karttui monenlaisella tietokirjallisuudella. Ennen kaikkea lainaajamme pääsevät tutustumaan suomalaiseen taidehistoriaan englannin kielellä kolmen uutuuden välityksellä.

Markku Valkosen Suomen taiteen kultakautta käsittelevä tietoteos The Golden Age – Finnish Art 1850 – 1907 perehdyttää lukijansa noin neljäänkymmeneen suomalaiseen taidemaalariin ja kuvanveistäjään: mukana ovat myös monet maamme kuuluisimmat taiteilijat kuten Helene Schjerfbeck, Akseli Gallen-Kallela tai Albert Edelfelt.

Helene Schjerfbeckin taiteeseen vielä syvällisemmin pääsee tutustumaan Hamburger Kunsthallen Helene Schjerfbeck -kirjan myötä. Tämäkin kirja on englanninkielinen. Elina Standertskjöldin The Dream of the New World puolestaan käsittelee 1900-luvun alun suomalaista arkkitehtuuria erityisesti yhdysvaltalaisten vaikutteiden näkökulmasta.

Taidehistorian lisäksi saimme kokoelmiimme aiemmin suomeksi ja ruotsiksi julkaistun Henrik Meinanderin tietoteoksen A History of Finland, joka runsaassa 200 sivussa onnistuu kiteyttämään Suomen historian tärkeimmät tapahtumat ja käännekohdat.

Näiden lisäksi kokoelmamme kasvoi espanjankielisellä teoksella 100 innovaciones sociales de Finlandia, joka nimensä mukaisesti listaa tärkeitä suomalaisia sosiaalisia innovaatioita tai niiden sovelluksia ilmaisesta kouluruokailusta naisten äänioikeuteen ja liikennekuolemien vähentämiseen. Tarkemman kuvauksen kirjasta löydät osiosta Instituutti suosittelee.

Valikko