Kulttuurien tuntemus on avain menestykseen

Nykypäivän nopea teknologinen kehitys ja globalisaatio tuottavat uusia haasteita ihmisille. Pohjimmiltaan olemme samanlaisia kuin esi-isämme 20 000 vuotta sitten. Kulttuurit ovat kyllä edistyneet ja kiitos ihmisen oppimiskyvyn, elämä on voinut muuttua huimastikin kehityksen myötä. Ongelmitta maapalloistumisen ja kehityksen haasteista ei kuitenkaan ole selvitty.
.
Ilmailualan insinöörit ovat huomanneet, että esimerkiksi mittarien muodolla on suuri merkitys siihen, miten lentäjät kykenevät reagoimaan nopeasti yllättävissä tilanteissa. Kulttuurierot näkyvät puolestaan helposti esimerkiksi lennonjohdon ja lentäjien välisessä kommunikoinnissa. Onnettomuuksien välttämiseksi tarvitaankin kulttuurillista ymmärrystä: ilmailuantropologia (englanniksi aviation anthropology) vastaa tähän tarpeeseen. Kulttuurienvälisen viestinnän on oltava niin selkeää, ettei väärinymmärryksiä pääse tapahtumaan.
.
Lentoliikenteessä, kuten myös terveydenhuollossa, kommunikaatiossa on kyse ihmishengistä. Liike-elämässä kommunikaatio ei ole samalla tavalla elämän ja kuoleman kysymys, mutta epäonnistunuessaan kulttuurienvälinen kommunikaatio saattaa aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita. Julkisella sektorilla puolestaan hyvä kommunikointi esimerkiksi vähemmistöjen suhteen ehkäisee ongelmia. Näitä kulttuurienvälisen viestinnän ja johtamisen kysymyksiä varten yliopistot yhdeksästä Euroopan maasta ovat luoneet EDICC-ohjelman (European Diploma of Intercultural Competence).
.
EDICC on poikkitieteellinen ohjelma, johon kuuluu esimerkiksi antropologiaa, pedagogiaa, kielitiedettä, yhteiskuntamaantiedettä, viestintää ja muuttoliikkeiden tutkimusta. Poikkitieteellinen ote auttaa analysoimaan kulttuurienvälisen johtamisen ja viestinnän kysymyksiä eri näkökulmista. Kaikki verkoston yliopìstot ovat tunnettuja osaamisestaan kulttuurienvälisten kohtaamisten tutkimuksessa.
.
Lisätietoa: www.edicc.eu
Valikko