ciudad de Oulu

Kulttuuripääkaupunkivuosi Oulu2026 on historiallinen panostus pohjoiseen kulttuuriin

Oulu2026

Suomen Madridin-instituutti osallistuu Oulu2026-kulttuuriohjelmaan projektilla, joka liittää kaksi Euroopan laitaa toisiinsa. Instituutin projektissa suomalainen ja espanjalainen taiteilija tapaavat toisensa ja työskentelevät yhdessä residenssissä, ensin Espanjassa ja myöhemmin Suomessa. Ensimmäisen kerran tämä tapahtuu keväällä 2024, jolloin iiläinen valokuvataiteilija Antti J. Leinonen saapuu Espanjaan työskentelemään yhdessä espanjalaisen Miguel Sbastidan kanssa. Kulttuuripääkaupunkivuonna 2026 yhteistöiden tulokset esitellään Oulussa ja vuonna 2027 Madridissa.

Oulu2026 on 40:n kunnan yhteinen mahdollisuus
Euroopan kulttuuripääkaupunki on valittu ensimmäisen kerran vuonna 1985. Kulttuuripääkaupunkiohjelman kautta korostetaan taiteen ja kulttuurin merkitystä kaupunkikehityksessä, tuetaan kaupunkien veto- ja pitovoimaa sekä rakennetaan yhteistyötä yli Euroopan. Aluksi ohjelman kautta nostettiin esiin jo valmiiksi tunnettuja eurooppalaisia kaupunkeja, kuten Ateena ja Lontoo. Tarkoituksena oli esitellä kaupunkeja ja niissä jo olevaa toimintaa. Nykyään toiminta keskittyy näitä pienempien, vähemmän tunnettujen mutta potentiaalisten paikkojen esiin nostamiseen. Tähän joukkoon kuuluu Oulu, pohjoisen Suomen pääkaupunki. Oulu ei kuitenkaan tee kulttuuripääkaupunkivuotta yksin: projektissa on mukana yhteensä 40 kuntaa Pohjois-Pohjanmaalta, Kainuusta ja Meri-Lapista.

Oulu2026-hankkeen keskiössä on ajatus kulttuuri-ilmastonmuutoksesta. Käytännössä se tarkoittaa alueen potentiaaliin keskittymistä: kulttuuripääkaupunkivuodelle rakennetaan elämyksiä ja kokemuksia, mutta toiminnan päätavoitteena on saada aikaiseksi pitkäaikaisia vaikutuksia. Oulu2026 tuo iloa ja hauskanpitoa elämään, sekä uusia tapoja ajatella ja ymmärtää ihmisiä. Maailmalla Oulu on tunnettu teknologiaosaamisestaan, mutta myös Oulun kulttuuriosaaminen halutaan nostaa koko maailman tietoisuuteen. “Kehitämme Ouluun ja sen lähialueille rikkaampaa kulttuurielämää. Myös täällä pohjoisessa on mahdollista kokea maailmanluokan kulttuurielämyksiä, joihin voi osallistua läheltä ja kaukaa. Kulttuuri luo hyvinvointia ja osallisuutta, mikä on tärkeää tässä ajassa”, Hyvönen kertoo.

Eurooppalaisuus on läsnä kaikissa projekteissa
Vaikka suurin osa tapahtumista sijoittuu maantieteellisesti pohjoiseen Suomeen, mukana on toimijoita eri puolilta maailmaa. Eurooppalaisuus on esillä konkreettisesti kansainvälisten verkostojen ja toimijoiden, mutta myös hankkeiden yleiseurooppalaisten teemojen kautta. Oulu2026:n ohjelmahauissa kannustettiin etsimään kumppanuuksia itse jo hakuvaiheessa, ja tämä näkyy myös projekteissa. Joissain niistä päätoteuttaja on kansainvälinen, kuten Suomen Madridin-instituutin kohdalla. Toisissa taas päätoteuttaja on oululainen toimija, mutta alkuperäinen idea on voinut tulla kumppanilta, joka on peräisin jostain muualta. Kansainvälisyys tarkoittaa konkreettista yhteistyötä maiden ja kulttuurien välillä, mutta se voi tarkoittaa myös sitä, mikä yhdistää esimerkiksi pohjoista ja eteläistä Eurooppaa ajatusten tasolla.

Instituutin esittämä ohjelmaidea valittiin toteutettavaksi vuoden 2022 avoimesta ohjelmahausta. Hakijoita oli yli 20:sta maasta, ja hakemuksia tuli 274 kappaletta. Ohjelmahaku herätti siis laajaa kansainvälistä kiinnostusta. “Madridin-instituutin projekti täydentää hienosti ohjelmakokonaisuutta. Meistä oli kiinnostavaa myös se, miten siinä nimensä mukaisesti tuodaan yhteen Euroopan eri laidat”, Hyvönen kertoo. Kun eurooppalainen kulttuuri ja taide näkyy Oulussa, myös Oulu saa näkyvyyttä Euroopassa. Kyse on siis vastavuoroisuudesta.

Kulttuuri yhdistää ihmisiä
Kulttuuripääkaupunkivuotta tehdään ihmisille, ei pelkästä tekemisen ilosta. Taiteen ja kulttuurin avulla ihmiset voivat löytää uusia tapoja ajatella, ymmärtää ja kommunikoida. Ne tuovat myös iloa ja hyvinvointia. “Nämä asiat korostuvat erityisesti näinä aikoina, joita tällä hetkellä elämme niin Suomessa, Euroopassa kuin koko maailmassa”, Hyvönen sanoo. “Kulttuurilla on voima yhdistää ihmisiä sekä konkreettisten että abstraktien rajojen, kuplien ja polarisaation yli. Kulttuuri on muutosvoima, joka tuo toivoa ja merkitystä ihmisten elämään.”

Oulu2026:n kulttuuriohjelma kutsuu ihmisiä viihtymään, mutta myös oivaltamaan uusia asioita itsestään, yhteiskunnasta ja koko maailmasta. “Teemme kulttuuriohjelmaa yhdessä yleisöjen kanssa. Tavoitteena on, että ihmisille olisi tapahtumissa tarjolla muitakin kuin vain yleisön rooli. Toiminnan on tarkoitus olla sellaista, että ihmiset pääsevät eri tavoilla osallistumaan siihen ja tekemään sitä itsekin. Se, millaiseksi ohjelma lopulta muodostuu, on meidän jokaisen käsissä”, Hyvönen sanoo.

Pohjoisuus supervoimana
Hyvösen puheessa nousee esiin moneen kertaan pohjoisen alueen erityislaatuisuus. Oulu2026-aluetta ei useinkaan ajatella Suomen ensisijaisena turistikohteena, mutta Suomen vyötärön alueella tapahtuu todella paljon. Esimerkiksi Hailuodon saaressa taide ja kulttuuri on läsnä vuoden ympäri, ja kansainvälisesti tunnettua Kuhmon kamarimusiikkia vietettiin 50:ttä kertaa kesällä 2020. “Toivomme, että kulttuuripääkaupunkivuoden avulla Oulu nousee laajempaan tietoisuuteen ja maailmankartalle elävänä kulttuurialueena. Haluamme tulla tunnetuksi välittömyydestä, lähestyttävyydestä ja rennosta tavasta tehdä asioita. Pohjoisuus ja laadukas kulttuuri eivät poissulje toisiaan millään tavalla: täällä on maailmanluokan tekemistä ja elämyksiä, mutta ne voidaan tehdä myös tällä meidän pohjoisella tavallamme!” Hyvönen iloitsee.