Keskusteluilta suomalaisesta taidekasvatuksesta

Keskiviikkona 29. marraskuuta klo 18–20 Suomen Madridin-instituutissa järjestetään keskusteluilta suomalaisesta taidekasvatuksesta.

Tapahtumassa kaksi taideopettajaa Madridin N. H Newman -koulustakertovat suomalaisesta taidekasvatuksesta ja kokemuksistaan kuukauden vierailulla Porvoon taidekoulussa.

Vuonna 1985 perustettu Porvoon taidekoulu antaa kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista perusopetusta kuvataiteissa. Koululla on yli 750 oppilasta, minkä lisäksi he järjestävät 1–5-vuotiaille lapsille kuvataiteen esiopetusta.

Koulun opetus korostaa taideteosten luomisenohella erilaisten visuaalisten taitojen monipuolisesta oppimista. Lapset oppivat erilaisten materiaalien käyttöä, ryhmätyöskentelyäsekä arvostamaan oman ja muiden ryhmien työtä.

Suomen Madridin-instituutissa järjestettiin vuonna 2014 näyttely, jossa oli esillä noin 100 valokuvaa Porvoon taidekoulun oppilaista ja heidän töistään.

Erasmus de arte en Finlandia
29. marraskuutta klo 18
Suomen Madridin-instituutti
Calle Caracas, 23, bajo
VAPAA PÄÄSY