Isidro Ferrer: Taide ja huumori pelastavat ihmiskunnan, sillä ne vapauttavat elämän vakavuudelta

Mikä sai sinut osallistumaan Kolibriin?
Uteliaisuus. Ruokin uteliaisuuttani voidakseni nauttia yllätyksistä. Uteliaisuus johtaa yllätykseen ja yllätys tunteeseen.

Onko kuvituksen kieli universaalia? Millaisia monikulttuurisia ja paikallisia elementtejä käytät työssäsi?
Kyllä, kuvituksen kieli on universaalia, mutta siinä on eri vivahteita. Vaikka kuvakieltä pidetään muodollisesti universaalina kielenä, jota kaikki ymmärtävät, sanat tukevat sitä. Sanat antavat lopullisen merkityksen kuville, minkä vuoksi niiden tulkinta perustuu eri kielellisten muuttujien yhteisvaikutukseen. Käytän työssäni multikulttuurisina elementteinä kansainvälisiä ikonograafisia koodeja ja eri kulttuurien välisiä symboleja. Paikalliset tai kansalliset elementit konkretisoituvat eri viestintästrategioissa pääosin retorisina kielikuvina. Retoriset kielikuvat ovat suostuttelevia puhetapoja, joita käytetään sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä, mutta niitä voi myös soveltaa graafisten viestien rakentamiseen.

Mikä merkitys huumorilla on julisteissasi ja kirjoissasi?
Julisteeni ja kirjani perustuvat huumoriin. Huumorin, mukaan lukien runouden, avulla kieltä voi avartaa ja sanoa asioita, joista ei voi puhua suoraan. Huumori ei ole taiteenlaji, mutta se on elämänasenne, joka voi viedä kohti taidetta ja vuorovaikutusta. Taide – runous yhtenä taiteen monista ilmaisumuodoista – on turhaa, koska sille ei ole käytännön tarvetta, mutta juuri tämä puute on sen tärkein käyttöarvo. Taide ja huumori pelastavat ihmiskunnan, sillä ne vapauttavat elämän vakavuudelta. Huumori perustuu olemassaolon absurdiuteen ja traagisuuteen, se kääntää kaikki perinteiset ajattelutavat ympäri ja muuttaa ne koomisiksi. Samanaikaisesti huumori paljastaa runollisesti todellisuuden kätketyn puolen. Metaforan avulla huumori ja runous paljastavat asioiden kaksoismerkityksen, ne pakottavat tarkastelemaan asioita toisesta näkökulmasta, ne saavat meidät ymmärtämään koko jutun juonen, ne auttavat ymmärtämään, että kaikella on kääntöpuolensa, ja että kaikki voi olla toisin kuin luulemme. Huumori tuo hymyn huulille, mutta lisäksi se valaisee ja syventää ymmärrystä.

Minkälainen kuva sinulla on Pohjoismaista yleisesti ja erityisesti Suomesta?
Uskon, että yleiskuva Pohjoismaista on hyvin positiivinen. Monella tapaa Pohjoismaat ovat olleet demokratian mallimaita hyvän politiikkansa, koulutuksen arvostuksen ja yhteiskuntasopimuksen ansiosta. Etelä-Euroopan maissa pohjoista elämäntapaa ja Pohjoismaiden yhteiskunnallisia saavutuksia tietyllä tavalla ihannoidaan. Tähän liittyy myös kateutta. Järjestys, täsmällisyys, kunnioitus, rauhallisuus ja vakavuus ovat ihailtavia arvoja, vaikkakin meidän näkökulmastamme miltei vastakkainen tapa mieltää olemassaoloa. Ammatissani arvostetaan erityisesti skandinaavisen muotoilun esteettisyyttä ja funktionaalisuutta: yksinkertaisuutta, selkeyttä, laadukkaiden materiaalien käyttöä, muotojen puhtautta…

Valikko