Suomessa on vähemmistökulttuureja, jotka usein maasta puhuttaessa unohdetaan. Yksi näistä usein mainitsematta jääneistä puolista on saamelaisuus. Instituutti suosittelee tutustumaan tähän värikkääseen ja mielenkiintoiseen kulttuuriin.

Instituutin kirjastosta löytyy saamelaisista kertovaa kirjallisuutta; perinteisen tietokirjallisuuden lisäksi esimerkiksi ensyklopedia saamelaisesta kulttuurista ja kirjan kansiin taltioitu saamelaisista kertova valokuvanäyttely: 520 renos, Homenaje a la lengua sámi. Instituutti sai myös vastikään Saamelaiskäräjiltä esitteitä, jotka käsittelevät Suomessa asuvia saamelaisia. Esitteitä löytyy kirjastosta niin suomeksi, espanjaksi kuin englanniksikin.

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa. He ovat asuttaneet pohjoisia seutuja jo 10 000 vuoden ajan, kauan ennen kuin Suomesta tuli Suomi. Saamelaisia asuu Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Arvioiden mukaan saamelaisia on yhteensä noin 75 000, joista noin 9000 asuu Suomen alueella.  Elinkeinoina saamelaisilla on muun muassa poronhoito, kalastus, metsästys ja käsityöt. Luonto onkin tärkeä, ellei jopa tärkein, osa saamelaista kulttuuria.

Saamen kielistä tulisi puhua monikossa; yhden sijaan saamen kieliä on jopa 10 ja ne voivat erota toisistaan hyvinkin paljon. Suomessa puhutaan kolmea eri saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Saamen kielet ja saamelainen kulttuuri ovat olleet vaarassa kadota valtakielen ja -kulttuurin paineessa. Nykyään niitä on alettu tietoisesti varjelemaan ja muun muassa erinäisiä elvytystoimenpiteitä on aloitettu alkuperäiskielten ja -kulttuurien säilyttämiseksi. Esimerkkinä tästä on mainittakoon saamelaisalueella asuvien saamenkielisten lasten perusopetuksen järjestäminen saamen kielellä sekä saamen kielen virallinen asema Suomessa.

Tutustu tarkemmin tähän pohjoiseen kulttuuriin instituutin kirjastossa.

Valikko