artista de circo

Elastic Alliances

Elastisuus
substantiivi
1. esineen tai materiaalin kyky palauttaa normaali muotonsa venytyksen tai puristuksen jälkeen; venyvyys.
2. kyky muuttua ja sopeutua; sopeutumiskyky.

Viime vuodet ovat vaatineet meiltä ennennäkemätöntä kykyä sopeutua. Se, mikä nähdään normaalina, on venynyt niin arjessa kuin taiteilijoiden luovissa prosesseissa. Haastavista taloudellisista ja yhteiskunnallisista tilanteista huolimatta taiteilijat ovat kuitenkin jatkaneet työskentelyään sekä yksin että yhdessä.

Elastic Alliances esittelee fragmentteja kahdeksasta itsenäisestä taidehankkeesta, jotka suomalaiset ja kansainväliset taiteilijat ovat luoneet yhteistyössä poikkeuksellisissa olosuhteissa vuoden 2021 aikana. Jokaisella hankkeella on omat prosessinsa ja yhteistyömallinsa. Kaikissa tavoitteena on ollut kokoontua yhteen, ajatella ja luoda jotakin yhdessä. Näyttelyn kautta katsoja näkee välähdyksiä näistä prosesseista.

Näyttelyn taiteilijat ja taiteilijakollektiivit ovat Milena Oksanen & Diego Machado (KUVA), Anni Puolakka & Ellie Hunter, Pehmee kollektiivi, Minna Pöllänen & Bang Geul Han, Post Theatre Collective, Johanna Rotko/BIOART LAB, Jaana Pirskanen & Half A Map ja The Veerkracht Collective curated by Jani Kaila.

Kaikki näyttelyssä esillä olevat projektit kertovat meille tarinoita elämän kiertokulusta, arjen kuuntelemisesta, yhdessä ajattelemisesta ja tekemisestä, sekä uusien työskentelytapojen löytämisestä haastavissa tilanteissa. Ennen kaikkea hankkeet osoittavat, miten taiteilijat ovat sopeutuneet nykytilanteeseen jatkamalla heille tärkeiden asioiden toteuttamista, rakentamalla olemassa olevia verkostojaan, tukemalla toisiaan ja löytämällä uusia voimavaroja toivottomalta näyttäneessä tilanteessa.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään yleisölle avoin seminaari, jossa keskitytään pandemian aikana syntyneisiin taiteellisen yhteistyön muotoihin. Tule mukaan Hanasaaren auditorioon puolipäiväiseen seminaariin torstaina 28.4. klo 13-18.

Näyttelyn projektit on toteutettu osana Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteistyössä järjestämää Together Alone 2.0 -hanketta. Instituuttiverkosto julkisti keväällä 2020 haun uusille taideprojekteille otsikolla Together Alone. Avoimella haulla etsittiin poikkeustilaan, radikaaliin muutokseen ja resilienssiin liittyviä ehdotuksia. Together Alone 2.0 käynnistettiin vuonna 2021 hankkeen jatkoksi.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkostoon kuuluu 17 eri puolilla maailmaa sijaitsevaa instituuttia, jotka edistävät suomalaisen taiteen, kulttuurin ja tieteen kansainvälistä liikkuvuutta, näkyvyyttä ja yhteistyötä. Helsingissä toimiva yhdistys Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI) vahvistaa instituuttien keskinäistä yhteistyötä.

Elastic Alliances -näyttelyn toteutusta on tukenut Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Svenska kulturfonden ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit.

Elastic Alliances
8.4 – 22.5.2022
Hanaholmen Galleria
Helsinki
Seminaari: 28.4.2022 klo 13-18