Suomen Madridin-instituutti osallistuu yhteiseurooppalaisen kulttuurienvälisen kommunikaation ja johtamisen koulutusohjelman EDICC:n suunnitteluun ja toteuttamiseen. EDICC eli European Diploma in Intercultural Competence on monitieteinen koulutusohjelma, jonka tarkoitus on varustaa opiskelijat monikulttuurisissa ympäristöissä tarvittavilla tiedoilla ja taidoilla.

Ohjelman kohderyhmänä ovat etenkin kansainvälisessä liike-elämässä ja järjestöissä sekä maahanmuuttajien ja vähemmistöjen parissa työskentelevät. Ohjelma on työelämälähtöinen ja opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti virtuaalisia opetusalustoja. Monitieteellisyys tarkoittaa käytännössä kulttuurienvälisen tematiikan lähestymistä pedagogian, sukupuolitutkimuksen, kielitieteen, monikulttuurisen oppimisen sekä maahanmuutto- ja integraatiotutkimuksen näkökulmien kautta.

EDICC-verkoston osallistujat sijaitsevat yhdeksässä Euroopan maassa ja jokainen niistä tunnetaan monikulttuuristen teemojen tutkimuksestaan. Projektin koordinaattorina toimii Helsingin yliopiston elinikäisen oppimisen keskus Palmenia ja Espanjasta ohjelmaan osallistuu Madridin Complutense-yliopisto.

Aiheesta muualla:

EDICC:n sivusto

Valikko