Suomi jatkaa Pisa-vertailujen kärkipäässä

Viimeisimmän nuorten koulutaitoa mittaavan tutkimuksen, PISA:n (Programme for International Student Assessment) tulokset julkistettiin eilen. Suomi pitää yhä paikkansa OCDE-maiden keskiarvon yläpuolella, vaikkakin useat Aasian ja Euroopan valtiot olivat tällä kertaa parempia.

Vuoden 2012 PISA-tutkimus mittasi pääasiassa matemaattista lahjakkuutta. Mukana arvioinnissa oli yhteensä 65 maata ja maakuntaa. Suomalaiset 15-vuotiaat sijoittuvat tässä mittelössä sijalle 12. Nämä tulokset tarkoittavat Suomen sijoittumisen heikkenemistä 10 sijaa alaspäin 9 vuoden aikana, jos tilannetta verrataan vuoden 2003 PISA-tutkimukseen, jossa matemaattiset taidot olivat myös mittauksen kohteena, ja jolloin Suomi saavutti 2. sijan.

Uusi tilanne on huolestuttava Suomessa, jossa kaikilla sektoreilla koulutusta pidetään yhteiskunnan perustana. Opetusministeri Krista Kiuru piti lehdistötilaisuuden, joka käsitteli kyseistä aihetta suorassa televisiolähetyksessä.

Hän toi esille, että maan eri kouluista saadut tulokset olivat kuitenkin keskenään hyvin samankaltaisia. Keskeisiä eroja ei juuri ole, mikä viittaa epäilyksettä maan koulutuksen yhdenvertaisuuteen.

Mitä tulee kahteen muuhun arvioitavaan oppiaineeseen, lukutaitoon ja luonnontieteisiin, suomalaiset oppilaat suoriutuivat paremmin, mutta putosivat vuonna 2003 saavutetulta ensimmäiseltä sijalta lukutaidossa kuudenneksi ja tieteissä viidenneksi.

Huolimatta näistä tuloksista Suomi jatkaa yhä sijoittamista laadukkaaseen opetusjärjestelmään, jonka ominaispiirteitä ovat koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuus, joustava hallinto sekä ennen kaikkea hyvä opettajakoulutus.

Valikko