persona en un paisaje de piedras

South-North Circuit

Syyskuussa 2022 South-North Circuit on kutsunut perulaisen performanssitaiteilijan Antonio Paucarin Suomen saaristoon Öres-taiteilijaresidenssiin. Suomen Madridin-instituutti tuki vierailua TelepART- ohjelman kautta.

”Ensimmäinen aktiviteettini Öres-residenssissä asuessani oli kävellä joka päivä ympäri saarta mieli avoinna, tarkkailemalla. Tämä tarkkailun kautta aloin huomata saaren kasvi- ja eläinlajien upean monimuotoisuuden. Saaren lumoava luonto, meri ja sotilaallisten raunioiden voimakas läsnäolo vaikuttivat vahvasti luomisprosessiini. Nämä yhdistettynä intuitiiviseen työtapaani ja eristyksissä olemisen kokemukseen alkoivat hahmottamaan taiteellista työtäni.”, sanoo taiteilija Antonio Paucar.

South-North Circuit on Arcaica ry:n hanke, joka muodostaa yhteyden viiden Perussa, Suomessa ja Grönlannissa sijaitsevan taiteilijaresidenssin välille. Projekti tutkii erilaisia maantieteellisiä ympäristöjä, luontokäsityksen merkitystä ja ympäristön kannalta kestäviä materiaaleja teemanaan Adaptation (Sopeutuminen).

Residenssiyhteistyön tavoitteena on tukea paikallista taiteellista tutkimusta, kulttuurista vuorovaikutusta ja vastavuoroista oppimista yli maantieteellisten rajojen: taide yhdistää ihmisten, yhteisöjen ja kulttuurien tarinoita etelästä pohjoiseen. Erilaisista taustoista lähtöisin olevat taiteilijat ja heidän välillään tapahtuva tiedonjako tekniikoiden ja materiaalien suhteen ovat osoitus Adaptation-teemaan liittyvästä teknodiversiteetin ja multinaturalismin ajatuksesta.

Vuosien 2022‒23 projektiin on kutsuttu osallistumaan taiteilijat Paola Torres Nuñez del Prado (PE), Kira Leskinen (FI), Sadet Hirsimäki (FI), Sofia Magdits (DE/PE), Dunja Krcek (AT) ja Antonio Paucar (PE).

Arcaica ry kokoaa residensseissä työstetyistä teoksista kolme näyttelyä, joista kaksi on esillä Helsingissä ja yksi Madridissa Suomen Madridin-instituutissa. Hanke on saanut tukea Taiteen edistämiskeskukselta (TAIKE) ja Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta (NKF). Suomen Madridin-instituutti on tukenut perulaisen performanssitaiteilija Antonio Paucarin vierailua Suomessa TelepART- ohjelman kautta.