Selvitys suomalaisesta yhteistyöstä Latinalaisessa Amerikassa

Suomen Madridin-instituutti on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksen ministeriön hallinnonalan yhteistyöstä Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden kanssa. Selvitysmiehenä toimi instituutin entinen johtaja, Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori Martti Pärssinen (Helsingin yliopisto) ja selvityskoordinaattorina Eeva Sippola.

Selvityksessä tarkastellaan etenkin koulutus-, tiede- ja kulttuuriyhteistyötä ja esitetään näiden osalta opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotus strategisiksi toimenpiteiksi.

30.11. Helsingissä järjestetään tilaisuus, jossa Martti Pärssinen esittelee selvityksen tulokset. Kommenttipuheenvuorot pitävät toimialajohtaja Juha Ketolainen CIMO:sta, puheenjohtaja, professori Markku Kanninen UniPID:stä ja projektikoordinaattori Niina Bergius Näytelmäkulmasta.

Selvitys löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta:
//www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/lac.html

Valikko