Vuoden 2014 Millennium-teknologiapalkinnon voittajaehdokkaiden haku on alkanut

Tekniikan Akatemia on avannut  vuoden 2014 Millennium-teknologiapalkinnon nimeämiskauden. Ehdotuksia palkittaviksi voivat esittää yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden akateemisten toimijoiden sekä yritysten edustajat maailmanlaajuisesti. Joka toinen vuosi jaettava palkinto on yksi maailman
suurimmista tiede- ja teknologiapalkinnoista, ja sen palkintosumma on vähintään miljoona euroa. Ehdokkaita voi nimetä 14.1.–31.7.2013. Pääpalkinnonsaaja tai -saajat julkistetaan vuoden 2014 kesäkuussa.

Millennium-teknologiapalkinto annetaan kestävää kehitystä edistävälle innovaatiolle, joka parantaa ihmisten elämänlaatua. Innovaatiosta palkittavalla henkilöllä tulee olla kyseisen innovaation käytännön sovelluksia, näyttöä sovellusten jatkokehityksestä ja hänen on edistettävä korkealaatuista tieteellistä ja teknologiaan liittyvää tutkimus- ja kehitystyötään. Palkinto voidaan antaa yhdelle henkilölle tai tutkijaryhmälle ja palkittavaksi voi ehdottaa minkä tahansa maan kansalaisia miltä tahansa teknologian osa-alueelta paitsi sotateknologian alalta.

Valikko