Löytöretki Espanjaan

Raimo Siltasen kirjoittama Löytöretki Espanjaan on hiljattain julkaistu uudentyyppinen Espanja-kirja, joka käsittelee aitoa espanjalaista elämänmenoa. Kirja on suunnattu erityisesti suomalaiselle yleisölle, joka on kiinnostunut laajemminkin Espanjan historiasta, perinteistä ja kulttuurista. Tässä mielessä teos on ainutlaatuinen, sillä vastaavanlaista kirjaa Espanjasta ei ole aiemmin julkaistu Suomessa.

Löytöretki Espanjaan tarjoaa kattavan läpileikkauksen kaikille, jotka haluavat syventää käsitystään tästä kiehtovasta maasta. Kirjassa tutustutaan Espanjan historiaan, kulttuuriin, nyky-yhteiskuntaan ja eri alueiden ominaispiirteisiin. Teos näyttää lukijalle Espanjan todelliset, monimuotoiset kasvot ja perehdyttää alueen arkkitehtuuriin, kirjallisuuteen, maalaustaiteeseen sekä musiikkiin. Espanjalaisille tärkeitä urheilulajeja, kuten jalkapalloa ja tennistä, ei myöskään unohdeta.

Lyhyesti sanottuna, Löytöretki Espanjaan on jokaisen hispanistin perusteos.

Valikko