Amulio José Espinosa

Amulio José Espinosa – About the Beginning

Entre culturas

Meksikolaissuomalaisen Amulio José Espinosan ohjaama elokuva About the Beginning esitettiin latinalaisamerikkalaisen elokuvan festivaali Cinemaissíssa. Maagisesta realismista inspiroitunut suomalaismeksikolainen yhteistuotantoelokuva sumentaa rajoja unien ja todellisuuden välillä: ”Meitä kiinnosti luoda ja jakaa katsojan kanssa tunne matkalla olemisesta, tarjoten aistillisempi kokemus pelkän kerronnallisen kokemuksen sijaan”, Espinosa kertoo. Ohjaaja Espinosa on monipuolinen tekijä elokuvakentällä, ja on työtarjouksien perässä päässyt kuvaamaan mainoksen jopa Suomen Lapin tunturiin.

Teidän elokuva-uranne on ollut hyvin monipuolinen. Olet toiminut käsikirjoittajana, tuottajana, kameraoperaattorina, editoijana, säveltäjänä… Olet käynyt läpi kaikki elokuvaprosessin vaiheet!
Minä kuvailisin sitä ennemmin uteliaisuudeksi kuin ammatilliseksi aikomukseksi. Olen kiinnostunut ympäristössä toimivista mekanismeista, sekä aineellisista että aineettomista. Kun tulin korkeakouluun, olin kokeillut analogista valokuvausta sekä elokuva- ja videoformaatteja ilmaisumuotona hyvin varhaisesta iästä lähtien, ja aikaisempi kokemukseni sai minut tekemään yhteistyötä kollegojeni kanssa eri aloilla, riippuen siitä, mitä he projekteissaan tarvitsivat. Sama tapahtui useaan otteeseen edistäessäni ammatillista uraani, sen levitessä toisiin taiteen aloihin kuten tanssiin, musiikkiin, videoinstallaatioon museossa ja vaihtoehtoisissa tiloissa ja muihin enemmän kaupallisiin aloihin kuten televisio- ja elokuvamainoksiin. Yksiä tämän myönteisimpia puolia on ollut mahdollisuus sopeutua vaihteleviin työtarjouksiin, joiden kautta pääsen matkustamaan ja tutustumaan uusiin paikkoihin.

Minkälaista oli työsi yhteistuotannossa About the Beginning?
About the Beginning on projekti, joka suunniteltiin yhdistämään erilaisia tekniikoita ja taiteenaloja yhteistoiminnallisesti, tavoitteena luoda lopputuloksena elokuva, joka voitaisiin esittää tavanomaisella tavalla elokuvateatterissa. Sen sijaan, että hyödyntäisi ennalta vakiintuneita elokuvakerronnan malleja, halusimme kokeilla, jos vähän venyttämällä kuvaamisen tapaa olisi mahdollista puskea tiettyjä muodollisia esteitä näin luoden keskustelu katsojan kanssa, joka olisi hienovaraisen visuaalinen ja intuitiivinen. Antaen esimerkin edellisestä, voisi sanoa, että sen sijaan, että keskityttäisiin kertomaan tietyn matkan anekdootteja, meitä kiinnosti luoda ja jakaa katsojan kanssa tunne matkalla olemisesta, tarjoten aistillisempi kokemus pelkän kerronnallisen kokemuksen sijaan. Elokuvateatterissa hiljaa oleminen toisten ihmisten, tuttujen ja tuntemattomien kanssa, on jo itsessään mielenkiintoinen tilanne ja halusimme tutkia tätä, tehden elokuvan ennemmin elokuvateatteriin kuin kotisohvalle.

Elokuvaa About the Beginning mainostetaan sanoilla ”Maaginen realismi”. Mitä tällä tarkoitetaan? Yleensä mieleemme tulee Latinalaisen Amerikan maaginen realismi.
Työmme taiteilijoina oli suunnattu heijastelemaan kokemustamme tekijöinä, mutta sisällyttäen meidän intiimin ja yksilöllisen kokemuksemme siitä, mitä tarkoittaa elää maailmassa ihmisenä. Tämän saavuttamiseksi oli välttämätöntä sisällyttää itse todellisuus mukaan prosessiin, hyväksyen olosuhteet ja epätäydellisyydet, joille ei ole tilaa perinteisessä kuvauksessa. Suurin yllätys, myös meille itsellemme, oli että meille alkoi tapahtua hyvin epätodennäköisiä asioita. Joskus meidän tulkintamme todellisuudesta jättää huomiotta kaikki ne yksityiskohdat, jotka huomioidessa paljastuu sattumia, joiden ajattelemme olevan olemassa vain maagisissa universuimeissa. Kun nämä yksityiskohdat on saatu talteen ja niitä on hienosäädetty jälkituotantoprosessissa, syntyy elokuva, joka jossain kohtaan saa unohtamaan jaon todellisuuden, unien ja kaiken meidän ymmärryksemme ulkopuolella olevan. Mutta tämä on jotakin, joka yksinkertaisesti ”tapahtuu”, vain on ”siellä”, kuten latinalaisamerikkalaisessa maagisessa realismissa.

Kuinka kauan olet asunut Suomessa ja miten päädyit sinne?
Henkilökohtaisten ja työhön liittyvien tekijöiden yhdistelmä sai minut muuttamaan Suomeen kesällä 2015. Huomasin, että jotkin elämän osa-alueet olivat hyvin läheisiä itselleni ja päädyin opiskelemaan suomen kieltä (vaikka en voi vielä läheskään sanoa, että osaan kielen täydellisesti) ja saamaan Suomen kansalaisuuden muutamaa vuotta myöhemmin. Olen kohdannut myös paljon vaikeuksia, mutta voin sanoa, että aikani Suomessa muovasi minusta sen ihmisen, kuka olen nyt, ja vaikutti myös paljon About the Beginnin -elokuvan syntyyn. Minun näkökulmastani, Suomessa vallitsee yksilöllinen yhteys luontoon, mikä tuntuu hyvin läheiseltä ja tietyllä tapaa primitiiviseltä. Edellämainittu yhdistettynä jokapäiväiseen sosiaaliseen introversioon vaikutti elokuvaan omaksuttuun kerronnalliseen näkökulmaan, jossa katsoja muuttuu todistajaksi, joka seuraa meidän hahmojamme hiljaa vierestä. Vuonna 2022 muutin Madridiin suorittamaan ECAMin elokuva- ja televisiosarjatuotannon maisterintutkinnon. Meksikolaisuuden ja suomalaisuuden yhdistelmä määrittelee niin osuvasti luonnettani, että niin ystäväni Espanjassa esittelevät minut muille ihmisille. Se on hyvin erikoista.

Minkälaista on työskennellä elokuva-alalla Suomessa?
Olen saanut mahdollisuuden työskennellä elokuva- ja TV-alalla koko elämäni ja lukuisissa eri maissa. Jokaisessa paikassa on omat erikoisuutensa. Suomessa kuvaukset toteutetaan pienemmissä creweissä kuin muissa paikoissa, vaikkakin hyvin ammattimaisissa. Minulle tärkein haaste oli oppia työskentelmään ilmasto-olosuhteissa, äärimmäisessä kylmyydessä ja pimeydessä talvisin (tai niin monta tuntia päivänvaloa muina vuodenaikoina). Yksi elämäni uskomattomimpia kokemuksia oli ohjata Lapissa yhden suomalaisen vesipullomerkin TV-mainos, kuvaten majesteettisissa mutta asuttamattomissa jään ja lumen peittämissä maisemissa, moottorikelkoilla kulkien.

Miten meksikolaisuus tai oma kulttuurisi näkyy elokuvaajan työssäsi?
Henkilökohtaisesti johonkin kuulumisen käsite vaikeuttaa sulautumista, ehkä siksi elämäni on melko nomadimaista. Ulkopuolelta katsottuna luulen, että on mahdollista nähdä selkeämmin joitakin ”meksikolaisia” aspekteja työssäni; ehkä mielikuvituksellinen tapa tulkita todellisuutta paetakseen sosioekonomisten olosuhteiden ankaruutta, ja sitä voidaan pitää myös eräänlaisena osallisuutena, kun poliittisesti latautuneita kommentteja sisällytetään taide- tai mainosprojekteihin humorististen silmäniskujen avulla. Työskentelen säännöllisesti meksikolaisten taiteilijoiden kanssa, ketkä asuvat toisissa maissa ja myös tämä vaikuttaa paljon siihen, minkälaisen muodon projektit saavat.

Kuva: Alex Ramirez