Finlandsinstitutet i Madrid ser det som sin främsta uppgift att göra den finländska kulturen känd i den spansk- och portugisisktalande världen.  Samtidigt vill institutet också främja kommunikationen mellan olika konstutövare. Institutet ordnar olika aktiviteter både självständigt och tillsammans med offentliga eller privata aktörer. Litteratur, visuell konst, design och arkitektur är bara några av de områden som har varit del av institutets evenemang sedan starten. Institutet har som mål att främja aktiviteter över kulturgränser och skapa förutsättningar för framtida samarbete.

Institutet har ingått avtal om kulturutbyte med olika aktörer, bl.a. med Cádiz stad och med den autonoma regionen Extremadura. Det här gör institutet för att öka synligheten för lokal konst och gränsöverskridanden konstnärsverksamhet. Samtidigt är institutet med i EUNIC, ett EU-nätverk för kulturella förbindelser. EUNIC har som mål att främja samarbete inom områdena kultur och språkstudier.

Parallellt är institutet också en del av nätverket Team Finland: i Spanien tillsammans med den finländska ambassaden, Finpro, VisitFinland och handelskammaren och i Portugal tillsammans med ambassaden och Finpro. Nätverket vill öka samarbetet mellan olika finländska aktörer och främja de ekonomiska, kulturella och vetenskapliga relationerna mellan Finland och utlandet samt marknadsföra Finland utomlands.