CHILE – Förhandstitt på det finländska programmet – nordisk realism, äventyr i skolan och publiceringshjälp

BannerFinländsk litteratur är mycket mer än deckare. Det har varit Finlandsinstitutets devis när vi valt ut exempel på modern litteratur som ska representera Finland under Chiles bokmässa (FILSA).

Vi har strävat efter att hitta representativa och kända finländska författare som intresserar en chilensk publik. Därför föll valet på Riikka Pelo (Finlandia-priset) samt Timo Parvela (Finlandia Junior-priset).

Utöver de här författarna deltar även Finlandsinstitutets direktör, författaren Auli Leskinen, samt översättaren Luisa Gutierrez. Dessutom kommer även en finlandssvensk författare Torsten Pettersson delta samt förhoppningsvis Heikki Hiilamo, representant för genren facklitteratur. Hiilamos bok Kuoleman listat handlar om Finlands roll i att hjälpa politiska motståndare fly den chilenska diktaturen. Vidare organiserar Finlandsinstitutet som en del av bokmässan en bokutställning med finländska verk översatta till spanska.

FILSA ordnas mellan den 22 oktober till den 8 november vid kulturcentret Estación Mapocho. Mässan hade 260 000 besökare i fjol och i år hoppas arrangörerna på ännu fler tack vare den nordiska litteraturens popularitet.