Finlandsinstitutet i Madrid har ett bibliotek som fungerar både som handbibliotek och som läsesal. Sedan dess grundande har bibliotekets samlingar utökats främst tack vare donationer, men även med egna införskaffningar. Målet är att skapa ett basbibliotek om Finland och den spanska och portugisiska världen.

Bibliotekssamlingen består av fack- och ordböcker, verk som behandlar den finska, spanska och portugisiska vetenskaps- och konstvärlden samt romaner. Förutom böcker har vi också finsk musik och finska filmer. Dessutom har vi en del guideböcker som presenterar det finländska samhället och kulturen samt broschyrer om att studera i Finland.

Biblioteket har öppet under kontorets öppethållningstider måndag till fredag klockan 10.00 – 18.00.