Beställ publikationer

Fyll i formuläret för att beställa böcker eller för mera information.

Ansvarig: Identitet: INSTITUTO IBEROAMERICANO DE Finland – NIF: N0321369A. postnummer: CL. LG. C. Universidad Complutense. Avd Filologia jag, 28040, Madrid telefon: 914 44 44 11, e-post: info@madrid.fi. Det räkning behandlar vi den information som du tillhandahåller för att tillhandahålla den begärda tjänsten, kontrollera det eller svara på din förfrågan om information. Uppgifterna kommer att bibehållas så länge som företaget eller relation under åren som är nödvändiga för att uppfylla juridiska skyldigheter. Data överförs inte till tredje part, utom i fall där det finns en rättslig skyldighet. Du har rätt att få bekräftelse om om iberoamerikanska Institutet i Finland försöker att deras personliga data har därför rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätta den felaktiga uppgifter eller begära dess borttagning när uppgifterna inte längre de är nödvändiga.